"Koleksiyon" kategorisinde toplam 15 ürün bulunmaktadır

50 Cm Tören Kalkanı Bakır Üstü Tombak

Kalkan üstünde yer alan 16 adet dilim, 16 Türk devletini temsil etmektedir. Aynı zamanda işlenmiş gül ve diğer motifler, Hilafetin Türklerin koruyuculuğuna geçmesini ve  Yavuz Sultan Selim'in bu sefer sırasında Hz. Muhammed'in (s.a.v) manevi desteğini temsil etmektedir. Güllerin arasında  bulunan “Y” deseni ise bir Selçuklu motifi olup,yükselişin simgesidir.

Ürünlerin desenlerinde ebced hesabı kullanılmaktadır. Hikayelerin eserlere aktarılması bir Osmanlı  adeti olup (16. yüzyıldan günümüze kadar hiçbir ekleme yapılmadan, özgün Osmanlı desenleri ve aletleri ile) aslına uygun olarak temel malzemesi bakır üzerine elde işleme yöntemi ile Kültür Bakanlığı sanatçısı  İsmail BÜLBÜL  tarafından Hediyem İstanbul markası  için özel olarak yapılmıştır.

%10
4.900,00 TL 4.410,00 TL Kazanç 490 TL
Ücretsiz Kargo
28 Nisan Cuma Kargoda

21x27 Cm Tören Miğferi Bakır Üstü

 Tepesindeki formlar 16 dilimden oluşmakta, 16 rakamı ise 16 Türk devletini temsil etmektedir. Üzerine Selçuklu ve Osmanlı desenleri işlenmiştir. 

Selçuklu deseni olan geçmeli “Y’’ yükselişi temsil eder.  Yavuz Sultan Selim Han ile devam eden Osmanlı yükselişi, bu desenle miğfere işlenmiştir. 

Ürünlerin desenlerinde ebced hesabı kullanılmaktadır. Hikayelerin eserlere aktarılması bir Osmanlı  adeti olup (16. yüzyıldan günümüze kadar hiçbir ekleme yapılmadan, özgün Osmanlı desenleri ve aletleri ile) aslına uygun olarak temel malzemesi bakır üzerine elde işleme yöntemi ile Kültür Bakanlığı sanatçısı  İsmail BÜLBÜL  tarafından Hediyem İstanbul markası  için özel olarak yapılmıştır.

%10
6.900,00 TL 6.210,00 TL Kazanç 690 TL
Ücretsiz Kargo
28 Nisan Cuma Kargoda

60 Cm Leğen İbrik Bakır Üstü

 

Osmanlı abdest ibriği olarak kullanılmış olan leğen ibrik, 24 ayar has altın kullanılarak  tombaklanmış ve rumi desenleri ile işlenmiştir. Osmanlı dönemi tarzı ve uygulaması olan iki kat iç içe giydirme tekniği ile ibrik formu verilmiş, ikinci form komple ajur işlenip, üzerine giydirilerek  yapılmıştır.

Ürünlerin desenlerin de Ebced  hesabı ve hikayelerin eserlere aktarılması bir Osmanlı adeti olup 16. Yüzyıldan günümüze kadar ile hiçbir ekleme yapılmadan ve teknoloji kullanılmadan , özgün Osmanlı desenleri ve aletleri ile aslına uygun olarak temel malzemesi Bakır üzerine 24 Ayar Altınla  tombaklama sistemi uygulanarak  Kültür  Bakanlığı sanatçısı İsmail BÜLBÜL tarafından Hediyem İstanbul markası için özel olarak elde yapılmıştır.

%10
19.000,00 TL 17.100,00 TL Kazanç 1900 TL
Ücretsiz Kargo
28 Nisan Cuma Kargoda

70 Cm Tören Sancak Alem Bakır Üstü

 

Nal-ı Şerif formunda olup üzerinde “La galibe illallah nasrun minallah ve fethun garip vebeşşirul mümin’’  ve dört halifenin ismi “Hz. Ebubekir, Hz. Ömer, Hz Osman, Hz. Ali (r.a)” yazmakta, alt kaide üstündeki düz dilimler yine yükselişi ve doğru olmayı, doğru olanın daima kazandığını ifade etmektedir.

Ürünlerin desenlerin de Ebced  hesabı ve hikayelerin eserlere aktarılması bir Osmanlı adeti olup 16. Yüzyıldan günümüze kadar ile hiçbir ekleme yapılmadan ve teknoloji kullanılmadan , özgün Osmanlı desenleri ve aletleri ile aslına uygun olarak temel malzemesi Bakır üzerine 24 Ayar Altınla  tombaklama sistemi uygulanarak  Kültür  Bakanlığı sanatçısı İsmail BÜLBÜL tarafından Hediyem İstanbul markası için özel olarak elde yapılmıştır.

%10
4.900,00 TL 4.410,00 TL Kazanç 490 TL
Ücretsiz Kargo
28 Nisan Cuma Kargoda

31 Cm Kubur Bakır Üstü

 

3 tam 6 yarım şemseden oluşmakta, toplamda 6 şemse ile biten bölme sayısına sahip 6 rakamı yine Peygamber Efendimize verilmiş olan 6 mucizeyi temsil etmektedir.

Alınan manevi destekten ötürü ferman yazılan kubur içinde bu maneviyat kullanılmıştır. Kapaklarındaki düz dilimler yine 12 adettir  ve 12 imamı ehli sünneti temsil eder.

Ürünlerin desenlerin de Ebced  hesabı ve hikayelerin eserlere aktarılması bir Osmanlı adeti olup 16. Yüzyıldan günümüze kadar ile hiçbir ekleme yapılmadan ve teknoloji kullanılmadan , özgün Osmanlı desenleri ve aletleri ile aslına uygun olarak temel malzemesi Bakır üzerine 24 Ayar Altınla  tombaklama sistemi uygulanarak  Kültür  Bakanlığı sanatçısı İsmail BÜLBÜL tarafından Hediyem İstanbul markası için özel olarak elde yapılmıştır.

%10
1.900,00 TL 1.710,00 TL Kazanç 190 TL
Ücretsiz Kargo
28 Nisan Cuma Kargoda

Minyatür Bakır Üçlü Tören Seti

MİĞFER

Tepesindeki formlar 16 dilimden oluşmakta, 16 rakamı ise 16 Türk devletini temsil etmektedir. Üzerine Selçuklu ve Osmanlı desenleri işlenmiştir. 

Selçuklu deseni olan geçmeli “Y’’ yükselişi temsil eder.  Yavuz Sultan Selim Han ile devam eden Osmanlı yükselişi, bu desenle miğfere işlenmiştir. 

Ürünlerin desenlerinde ebced hesabı kullanılmaktadır. Hikayelerin eserlere aktarılması bir Osmanlı  adeti olup (16. yüzyıldan günümüze kadar hiçbir ekleme yapılmadan, özgün Osmanlı desenleri ve aletleri ile) aslına uygun olarak temel malzemesi bakır üzerine elde işleme yöntemi ile Kültür Bakanlığı sanatçısı  İsmail BÜLBÜL  tarafından Hediyem İstanbul markası  için özel olarak yapılmıştır.

AT ALINLIĞI

Üzerindeki desenler, Osmanlı ordusu Yavuz Sultan Selim kumandasında Sina çölünü geçerken atından inip yaya yürümesi sonucu Hasan Can’ın gelip sebebini sorması üzerine, padişahın “Önümde Hz Muhammed (s.a.v) bana yol gösterirken ve kendisi yaya olarak yürürken ben nasıl at üstünde giderim’’ dediği rivayet edilir. Bu sebeple at alınlığının aşağıya doğru akan kısmında Nal-ı Şerif (peygamber efendimizin ayak izi) olan formda rumiler mevcuttur. Üst kısmında hilal ve hilal içinde güller vardır ki bu da halifeliğin Yavuz Sultan Selim ile birlikte Türklere geçtiğini temsil etmektedir.

At alınlığında hilal olmasının sebebi ise Peygamber Efendimizin bir hadisi şerifte “Atın alnına hayır bağlanmıştır, (bu hayır) sevap ve ganimettir. Bu hal kıyamete kadar devam edecektir.” buyurmasıdır. (Kaynak : Buhari, Cihad, 43, 44, Humus 8; Müslim, İmaret 98, (1873); Tirmizi, Cihad 19, (1694); Nesai, Hayl 7) Bu sebeple at alnına yapılan alınlıkta hilal kullanılmış, hilalin içerisine de hilafeti temsil etmesi dolayısıyla gül motifi işlenmiştir.

Ürünlerin desenlerinde ebced hesabı kullanılmaktadır. Hikayelerin eserlere aktarılması bir Osmanlı  adeti olup (16. yüzyıldan günümüze kadar hiçbir ekleme yapılmadan, özgün Osmanlı desenleri ve aletleri ile) aslına uygun olarak temel malzemesi bakır üzerine elde işleme yöntemi ile Kültür Bakanlığı sanatçısı  İsmail BÜLBÜL  tarafından Hediyem İstanbul markası  için özel olarak yapılmıştır.

KALKAN

Alt kaidesine işlenen 16 adet dilim 16 Türk devletini temsil eder. Yine güllerle bezeli  kalkanda Osmanlının Sina çölünü geçmesi, Hilafetin Türklerin koruyuculuğuna alınmasını ve geçilmeyen çölü aşmasını, bu geçiş esnasında  Hz. Muhammed’in (s.a.v) bu orduya mihmandar olarak nasip olması sebebi ile o Sultan’a kalkan olan ilahi desteği temsil eder. Güllerin arasında olan Selçuklu “Y” desenleri yine yükselişi temsilen işlenmiştir.

Ürünlerin desenlerin de Ebced hesabı ve hikayelerin eserlere aktarılması bir Osmanlı adeti olup (16. Yüzyıldan günümüze kadar hiçbir ekleme yapılmadan ve teknoloji kullanılmadan, özgün Osmanlı desenleri ve aletleri ile) aslına uygun olarak temel malzemesi bakır üzerine işleme yöntemi ile Kültür  Bakanlığı sanatçısı İsmail BÜLBÜL tarafından Hediyem İstanbul markası için özel olarak elde yapılmıştır.

Ürünlerin desenlerinde ebced hesabı kullanılmaktadır. Hikayelerin eserlere aktarılması bir Osmanlı  adeti olup (16. yüzyıldan günümüze kadar hiçbir ekleme yapılmadan, özgün Osmanlı desenleri ve aletleri ile) aslına uygun olarak temel malzemesi bakır üzerine elde işleme yöntemi ile Kültür Bakanlığı sanatçısı  İsmail BÜLBÜL  tarafından Hediyem İstanbul markası  için özel olarak yapılmıştır.

 

%10
850,00 TL 765,00 TL Kazanç 85 TL
Ücretsiz Kargo
28 Nisan Cuma Kargoda